Inspiracje

Największą inspiracją są ludzie.  Zarówno ci którzy nam zaufali i powierzyli nam swoje marzenia jak i pracownicy oraz współpracownicy, dzięki którym możemy sprostać zdaniom stawianym przez zleceniodawców.

Drugą najważniejszą inspiracją dla naszej pracy jest natura.
Oraz krajobraz, który należy strzec i chronić, bo jest wielkim niedocenionym bogactwem naszego kraju. Walczymy o ochronę i zachowanie tego nieodnawialnego zasobu dla przyszłych pokoleń w naszej codziennej pracy.

Na trzecim miejscu są mistrzowie w naszej dziedzinie, których prace podziwiamy i do doskonałości których chcielibyśmy się zbliżyć. Za mistrzów naszych czasów uważamy architektów Petera Zumthora, Stevena Halla, Rem Koolhaasa, Marka Budzyńskiego, Davida Adjayego

Ci z przeszłości to Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Mies van de Rohe, Helena i Szymon Syrkusowie, a z jeszcze dalszej –  Andrea Palladio, Filip Brunelleschi