Histora

Firma działa nieprzerwanie od 1998 roku.

Początkowo wykonywaliśmy projekty na zlecenie większych biur projektowych  z pomocą starszych kolegów. W miarę zdobywania  doświadczeń udawało się nam pozyskać coraz więcej projektów samodzielnie. Braliśmy udział w konkursach i przetargach.

Staramy się w naszej pracy łączyć siły z innymi biurami, bo uważamy, że współpraca jest inspirująca i pozwala wyrwać się z monotonii i rutyny, w konfrontacji  z innym sposobem myślenia i rozumienia problemów.

Dobrze wykonywana praca, dzięki której inwestorzy są zadowoleni i wracają do nas oraz umiejętności współpracy, są podstawą naszych sukcesów.

Przez ten czas zbudowaliśmy stabilny zespół pracowników, współpracowników, projektantów branżowych oraz partnerów zewnętrznych. Czujemy się pewniejsi do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań projektowych w przyszłości.