Zakres działalności

Projekty budowlane i technologiczne

Wykonujemy pełnobranżowe projekty architektoniczno – budowlane oraz technologiczne dla przemysłu. Od fazy koncepcji, poprzez nadzór na budowie, aż do oddania obiektu do użytkowania i uruchomienia linii produkcyjnej.

Co projektujemy

W zakresie budownictwa  kubaturowego

Budynki użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, sportu i rekreacji, zdrowia i rehabilitacji. Zakłady produkcyjne, hale warsztatowe i logistyczne, serwisy samochodowe, lakiernie i myjnie przemysłowe. Budynki i budowle związane z komunikacją kolejową, tramwajową i samochodową, w tym dworce, zajezdnie, specjalistyczne składowiska i warsztaty. Domy i budynki mieszkaniowe. Hotele i pensjonaty. Wykonujemy projekty wnętrz oraz wyposażenia.

W zakresie technologii przemysłowych

Projekty kompletnych linii technologicznych dla przemysłu obejmujące procesy lakierowania i suszenia. W tym specjalistyczne kabiny lakiernicze, tunele suszarnicze, systemy wentylacji, sprężonego powietrza, ppoż., półautomatyczne i automatyczne systemy transportu.  Projektowanie zindywidualizowanych interfejsów użytkownika służących do sterowania, nadzorowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

Jak projektujemy

W skład podstawowego pakietu usług projektowych wchodzą następujące opracowania:

 • wielowariantowa koncepcja architektoniczna i analizy urbanistyczne
 • program funkcjonalno – użytkowy
 • uzyskiwanie warunków zabudowy lub ULICP w przypadku braku planu miejscowego
 • pełnobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze
 • uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno  – prawnych, ZRID w zależności od rodzaju i skali inwestycji
 • kosztorysy inwestorskie
 • pomoc w wyborze generalnego wykonawcy

W początkowej fazie przedsięwzięcia wykonujemy w zależności od potrzeb usługi przedprojektowe:

 • analizy opłacalności inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych,
 • pomoc w przygotowaniu biznes planów i wniosków kredytowych oraz wniosków o dotację
 • pomoc z zakupie i ocena gruntów pod względem przydatności pod daną inwestycję
 • analizy prawne, negocjacje z dostawcami mediów, podłączenie do dróg publicznych

W trakcie projektowania lub po jego zakończeniu wykonujemy prace dodatkowe takie jak:

 • Przygotowanie materiałów marketingowych np. wizualizacje, animacje komputerowe, modele wirtualne, makiety
 • analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii OZE
 • certyfikacje BREEM, LEED
 • ekspertyzy ppoż.
 • uzyskiwanie odstępstw od przepisów ppoż, Sanepid i budowlanych

Prowadzimy:

 • nadzór autorski
 • nadzór inwestorski
 • występujemy jako inwestor zastępczy na budowie

Dokumentację i inwestycję prowadzimy w języku polskim lub angielskim. Na życzenie inwestora zgodnie ze standardami FIDIC.

Historia

Firma działa nieprzerwanie od 1998 roku.

Przez ten czas zbudowaliśmy stabilny zespół pracowników, współpracowników, projektantów branżowych oraz partnerów zewnętrznych. Daje nam to podstawę do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań projektowych w przyszłości. Dobrze wykonywana praca, dzięki której inwestorzy są zadowoleni i wracają do nas, są podstawą naszej sukcesów i celem do którego dążymy.