Czym się zajmujemy

Jesteśmy biurem architektonicznym

Działamy na rynku od 21 lat.

Wykonujemy pełnobranżowe projekty architektoniczno – budowlane od fazy koncepcji poprzez nadzór na budowie do oddania obiektu do użytkowania.

Co projektujemy

Budynki użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, sportu i rekreacji, zdrowia i rehabilitacji.

Zakłady produkcyjne, hale warsztatowe i logistyczne, serwisy samochodowe, w tym myjnie i lakiernie przemysłowe.

Budynki i budowle związane z komunikacją kolejową, tramwajową i samochodową, w tym dworce, zajezdnie, specjalistyczne składowiska i warsztaty.

Domy i budynki mieszkaniowe. Również hotele i pensjonaty, włącznie z wnętrzami i umeblowaniem.

Jak projektujemy

W skład podstawowego pakietu usług projektowych wchodzą następujące opracowania:

 • wielowariantowa koncepcja architektoniczna i analizy urbanistyczne
 • program funkcjonalno – użytkowy
 • uzyskiwanie warunków zabudowy lub ULICP w przypadku braku planu miejscowego
 • pełnobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze
 • uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno  – prawnych, ZRID w zależności od rodzaju i skali inwestycji
 • kosztorysy inwestorskie
 • pomoc w wyborze generalnego wykonawcy

W początkowej fazie przedsięwzięcia wykonujemy w zależności od potrzeb usługi przedprojektowe:

 • analizy opłacalności inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych,
 • pomoc w przygotowaniu business planów i wniosków kredytowych oraz wniosków o dodaję
 • pomoc z zakupie i ocena gruntów pod względem przydatności pod daną inwestycję
 • analizy prawne, negocjacje z dostawcami mediów, podłączenie do dróg publicznych

W trakcie projektowania lub po jego zakończeniu wykonujemy prace dodatkowe takie jak:

 • Przygotowanie materiałów marketingowych np. wizualizacje, animacje komputerowe, modele wirtualne, makiety
 • analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii OZE
 • certyfikacje BREEM, LEED
 • ekspertyzy ppoż.
 • uzyskiwanie odstępstw od przepisów ppoż, Sanepid i budowlanych

Prowadzimy:

 • nadzór autorski
 • nadzór inwestorski
 • występujemy jako inwestor zastępczy na budowie

Dokumentację i inwestycję prowadzimy w języku polskim lub angielskim. Na życzenie inwestora zgodnie ze standardami FIDIC.

Plany na przyszłość

Mając na uwadze nasz dorobek oraz kontakty chcielibyśmy pozyskiwać w przyszłości projekty związane z branżą przemysłową w zakresie technologii i produkcji, a także branżą transportową.

Chcielibyśmy brać udział w przedsięwzięciach, gdzie wymagany jest wysoki poziom wiedzy technicznej i liczy się doświadczenie.

Naszą mocną stroną są umiejętności koordynowania wielu branż, przewidywania i niwelowania zagrożeń, co wynika z kilkudziesięcioletniego doświadczenia zdobytego w kraju i za granicą zarówno podczas projektowania i realizacji. Umiejętności analityczne przy rozwiązywaniu danego problemu łączymy poglądem na całość wykonywanych prac i bezwzględnym dążeniem do dochowania terminowości i jakości.

Zapraszamy do współpracy.